ZETAGI HP-201

59,00

ROSMETRO//WATTMETRO range 3 – 200 Mhz