ZETAGI ZG-700 ROSMETRO 2-30 mhz e 120-500 mhz

139,00

ROSMETRO//WATTMETRO range 3 – 200 Mhz