ZETAGI HP-202

79,00

ROSMETRO//WATTMETRO range 26 – 30 Mhz