DIAMOND MX-2000 TRIPLEXER HF-50/144/430 MHZ

82,00

FILTRO TRIPLEXER HF-50//144//430 MHz