ZETAGI HP-500

95,00

ROSMETRO//WATTMETRO range 3 – 200 Mhz